Обґрунтування щодо необхідності перерахування тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого опалення для всіх категорій споживачів ТОВ «ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ»  шляхом коригування

admin В Новини Немає коментарів

         На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення не відшкодовують фактичні витрати , які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Тому у відповідності до ст.20 Закону України «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Відповідно до п.8 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою  КМУ від 01 червня 2011р. №869 та   ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що «у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.»

Так, з часу встановлення діючих  тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Шепетівської  міської ради №292 від 30.10.2017р.,  відбулося зростання основних складових тарифу , а саме:

 • Підвищення розміру прожиткового мінімуму з 1600,00 грн. до 1808,17 грн. (середній за 2018 рік згідно ЗУ «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VІІІ) – на 13,01%;
 • Підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 3200,00 грн. до 3723,00 грн. – 16.34%, відповідно збільшення витрат на соціальні заходи.
 • Збільшення вартості електричної енергії ІІ класу з 2,05174 грн. до 2,3665 грн. – 15,34%
 • Збільшення вартості водопостачання з 11,13 грн. до 12,10 грн – 8,7%, водовідведення  з 10,26 грн. до 11,08 грн. – 8%, а в цілому 8,35%.
 • Відкоригована сума амортизаційних відрахувань з 1 045 923,24 грн. до 2 042 689,23 грн. -95%   у зв’язку з тим, що у розрахунок тарифу на 2017 рік була внесена планова сума амортизаційних відрахувань  та не враховані основні засоби, які були введені в експлуатацію на протязі 2017 року, про що свідчать дані бухгалтерського обліку підприємства, Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.  та «Звіт про фінансові результати» за 2017 рік по ТОВ «ШЕПЕТІВКА ЕНЕРГОІНВЕСТ», що і призвело до заниження суми амортизації в діючому тарифі.

У відповідності до Закону України «Про  житлово-комунальні послуги» , та до вимог постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року  «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із внесеними змінами та доповненнями,  надаємо обґрунтування  та розрахункові матеріали  коригування тарифів на теплову енергію та послуг з централізованого опалення:

Ріст планової собівартості теплової енергії та послуги з централізованого опалення після коригування складає:

 • На послугу з централізованого опалення (з ПДВ) для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії з 42,91грн за кв.м. до 44,73 грн за кв.м. – 4,2%;
 • На послугу з централізованого опалення (з ПДВ) для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії з 1578,59 грн/Гкал до 1645,63 грн/Гкал – 4,2%;
 • Для потреб бюджетних установ – тариф на теплову енергію (з ПДВ) – з 1864,45 грн./Гкал до 1928, 78 грн./Гкал – 3,5%
 • Для потреб інших споживачів – тариф на теплову енергію (з ПДВ) – з 2285,56 грн./Гкал до 2349,88 грн./ Гкал – 2,8%

 

Зауваження та пропозиції,  згідно Наказу Мінрегіонбуду №390 від 30.07.2012 року  приймаються протягом 14 днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства: пров. Короленка, 1А, м. Шепетівка, або на електронну адесу : shei_office@ukr.net.

     

  Додатки:

 1. Розрахунок тарифів на послуги з централізованого опалення ;

 2. Структура тарифів на теплову енергію;
 3. Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію;
 4. Порівняльна таблиця тарифів на послуги з централізованого опалення;